สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2565

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2565

เดือน/รายการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ราย)
ตุลาคม 2564 2
พฤศจิกายน 2564 1
ธันวาคม 2564 1
มกราคม 2565 1
กุมภาพันธ์ 2565 1
มีนาคม 2565 0
เมษายน 2565 0
พฤษภาคม 2565 0
มิถุนายน 2565 0
กรกฎาคม 2565 0
สิงหาคม 2565 0
กันยายน 2565 0
รวม 6

 

 

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2564

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2564

เดือน/รายการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ราย)
ตุลาคม 2563 0
พฤศจิกายน 2563 3
ธันวาคม 2563 1
มกราคม 2564 3
กุมภาพันธ์ 2564 2
มีนาคม 2564 4
เมษายน 2564 1
พฤษภาคม 2564 1
มิถุนายน 2564 2
กรกฎาคม 2564 1
สิงหาคม 2564 2
กันยายน 2564 0
รวม 20

 

 

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2563

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2563

เดือน/รายการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ราย)
ตุลาคม 2562 4
พฤศจิกายน 2562 2
ธันวาคม 2562 1
มกราคม 2563 2
กุมภาพันธ์ 2563 0
มีนาคม 2563 0
เมษายน 2563 0
พฤษภาคม 2563 0
มิถุนายน 2563 0
กรกฎาคม 2563 0
สิงหาคม 2563 0
กันยายน 2563 0
รวม 9