สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2563

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2563

เดือน/รายการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ราย)
ตุลาคม 2562 4
พฤศจิกายน 2562 2
ธันวาคม 2562 1
มกราคม 2563 2
กุมภาพันธ์ 2563 0
มีนาคม 2563 0
เมษายน 2563 0
พฤษภาคม 2563 0
มิถุนายน 2563 0
กรกฎาคม 2563  
สิงหาคม 2563  
กันยายน 2563  
รวม 9