สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2567

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2567

เดือน/รายการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ราย) รับรองสิ่งปลูกสร้าง (ราย)
ตุลาคม 2566 3 0
พฤศจิกายน 2566 0 1
ธันวาคม 2566 0 1
มกราคม 2567 1 0
กุมภาพันธ์ 2567 0 0
มีนาคม 2567 0 0
เมษายน 2567 0 0
พฤษภาคม 2567 0 0
มิถุนายน 2567 0 0
กรกฎาคม 2567 0 0
สิงหาคม 2567 0 0
กันยายน 2567 0 0
รวม 4 2

 

 

 

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2566

สถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2566

เดือน/รายการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ราย) รับรองสิ่งปลูกสร้าง (ราย)
ตุลาคม 2565 0 0
พฤศจิกายน 2565 0 0
ธันวาคม 2565 0 0
มกราคม 2566 0 0
กุมภาพันธ์ 2566 0 0
มีนาคม 2566 0 0
เมษายน 2566 0 3
พฤษภาคม 2566 1 1
มิถุนายน 2566 1 3
กรกฎาคม 2566 0 1
สิงหาคม 2566 3 1
กันยายน 2566 2 0
รวม 7 9